Политика за поверителност

Последно актуализирана на 26.06.2023 г.
1. Администратор на лични данни

ГЕООХРАНА ЕООД (по-долу ГЕООХРАНА) е администратор на лични данни. ГЕООХРАНА ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 202891245, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1588, р-н Искър, ул. Околовръстен път № 459, представлявано от управителя Станислав Стефанов.
2. Връзка с нас

Вие можете да се свържете с ГЕООХРАНА по някой от следните начини:

писмено на адрес: гр. София, ул. Околовръстен път № 459
на телефонен номер (02) 808 71 13
на e-mail: office@geoohrana.com
интернет сайт www.geoohrana.com

3. Лични данни, които събираме за Вас и основание за обработването им

Ползването на информацията от уебсайта не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни.
Сайтът съдържа следните функционалности, при които ГЕООХРАНА e възможно да събира и обработва Ваши лични данни:
Личните данни, събирани и обработвани от ГЕООХРАНА чрез опцията за отправяне на въпроси на уебсайта „Изпрати запитване” са: Вашите име, и-мейл адрес, дружество, телефон и други данни, които вие сте решили да ни предоставите във Вашето запитване.

Посочените лични данни се събират също и в случай, че изпратите запитване до електронната поща на някое от нашите лица за контакт, посочени в секция Контакти.

Личните Ви данни се събират и обработват:

 • С цел да се изпрати отговор на запитването, което сте ни изпратили. Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е Вашето изрично, доброволно съгласие, което приемаме, че сте дали, изпращайки ни запитването.
  ГЕООХРАНА ще обработва личните Ви данни само за времето, необходимо за изготвяне и изпращане на отговор на Вашето запитване и в срок до 3 месеца от последната ни кореспонденция с Вас, освен ако не станете наш клиент, в който случай по отношение на обработването на личните Ви данни ще се прилагат условията на подписания между нас договор за предоставяне на услуги;


 • Можем да използваме тези данни и за целите на директния маркетинг - за да Ви информираме за предлаганите от ГЕООХРАНА услуги или за да Ви поканим на събития и мероприятия, организирани от нас. В този случай, основанието за обработване на личните Ви данни е защита на законните бизнес интереси на ГЕООХРАНА да представя и популяризира услугите си.
  ГЕООХРАНА ще обработва личните Ви данни за тази цел, докато възразите или докато се отпишете от получаването на нашите съобщения за директен маркетинг на и-мейл: office@geoohrana.com
 • Вие можете да кандидатствате за работа/ летен стаж в ГЕООХРАНА през рубриката „Кариери”, като изпратите Вашето кратко резюме (автобиография) на и-мейл: office@geoohrana.com. В тези случаи, ГЕООХРАНА ще обработва предоставените от Вас лични данни (напр. три имена, ЕГН, произход, образование, трудова дейност, адрес, имейл адрес, телефон, както и всяка друга информация, която сте решили да включите в автобиографията си) за следните цели:

 • за да Ви предложи подходяща длъжност в ГЕООХРАНА, ако към момента има такава;


 • за целите на поддържане на база данни с оглед бъдещо използване и подбор на кандидати с оглед наемане на работа в ГЕООХРАНА.


 • В този случай, основанието за обработване на Вашите лични данни е предприемане на стъпки по Ваше искане с оглед евентуалното сключване на договор. В случай, че с Вас не бъде сключен договор, основанието за обработване на Вашите данни от ГЕООХРАНА ще е за целите на законните му интереси за бъдещо използване на Вашите данни и подбор на кандидати за работа.

  Личните Ви данни, предоставени с Вашата автобиография ще се съхраняват от ГЕООХРАНА за срок от 3 години от получаването им.
  4. Последици при непредоставяне на лични данни

  Когато искате да ни изпратите запитване предоставянето на данните от Ваша страна е изцяло доброволно, но когато искате да кандидатствате за работа при нас, предоставянето на Вашите данни е задължително.

  В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, няма да можете да получите желаните от Вас услуги - няма да можем да отговорим на Вашето запитване или да Ви предложим длъжност в ГЕООХРАНА.
  5. Предоставяне на Вашите лични данни

  ГЕООХРАНА няма да предоставя Вашите лични данни на други трети лица
  6. Вашите права

  В случай, че сте предоставили лични данни на ГЕООХРАНА, имате следните права:

  • право на достъп до личните Ви данни;

  • право на коригиране, в случай че обработваните за Вас лични данни са неточни или непълни;

  • право на изтриване на личните Ви данни, в случай че: 1) те не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани; или 2) оттеглите съгласието си, за обработването им; или 3) личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;

  • право на ограничаване на обработването: 1) в случай че оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на ГЕООХРАНА да провери точността на Вашите данни; или 2) в случай че обработването на личните Ви данни е неправомерно;

  • право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.

  Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършено до момента на оттеглянето.

  Всички права, посочени по-горе, може да упражните като отправите писмено искане на пощенския адрес на ГЕООХРАНА, изпратите електронно искане на и-мейла или факса, посочени по-горе в т. 2. Връзка с нас.

  Имате право да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни, в случай че считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с личните Ви данни са нарушени.

  7. Изменение на настоящата Политика

  ГЕООХРАНА може периодично да променя настоящата Политика за поверителност, за да я съобрази със законодателни промени или прилагани от ГЕООХРАНА практики и политики. Когато правим такива промени, ние променяме и датата на последна промяна, посочена в началото на тази политика. Щом направим промени в Политиката, ще има надлежно уведомяване за това, за може да се запознаете с актуалните условия за обработване на Вашите данни.