СОД – Сигнално-охранителна дейност

Силите за реагиране се намират в постоянна готовност и са позиционирани в оптимални изходни зони за бърза и правилна реакция. При получаване на алармен сигнал те се придвижват по оптимален маршрут до Вашия обект, извършват инспектиране и блокиране на периметъра. Професио...
Read More

Консултация в областта на сигурността и оценка на риска

Консултациите в областта на сигурността са процес, който включва идентифициране и оценка на съществуващите рискове за даден обект или субект, за да се определят специфичните нужди на клиента. Оценката на риска е основополагаща при определяне на мерките за сигурност и охр...
Read More

Охрана на обекти – недвижимо имущество

Имаме богат опит в охраната на: офиси; жилищни комплекси; хотели; търговски центрове; автосервизи, строителни обекти като: автомагистрали, пътища, метростанции, многофункционални комплекси; промишлени предприятия, в т.ч. и такива от критичната инфраструктура на Република Б...
Read More

Охрана на имуществото на физически и юридически лица

Предлагаме следните решения за Вашите обекти: денонощна охрана и пропускателен режим; охрана на открити райони; пеши патрули за обход на вътрешен периметър, автопатрули за обход на големи открити територии; охрана на временни съоръжения; охрана на строителни площадки; сел...
Read More

Recent Posts

Категории

  • Няма категории