Видеонаблюдение

Ние проектираме, изграждаме и поддържаме модерни системи за видеонаблюдение. Услугата е подходяща за различни обекти – къщи, апартаменти, жилищни комплекси и входове, производствени предприятия, логистични и търговски центрове, строителни обекти, банкови институции, офи...
Read More

Пожароизвестяване

След внимателен анализ на обекта и неговите уязвими зони от пожарна опасност нашите специалисти изготвят проект за максимално ефективна и надеждна система. Екипът ни има необходимия опит и умения в изграждането на системи за пожароизвестяване, доказан с изпълнение на мн...
Read More

Алармени системи

Сигнално-охранителната техника осигурява сигурност и защита на Вас и Вашето имущество във всеки един момент, като сигнализира за неоторизирано нарушаване на защитените зони. Процесът включва: изготвяне на идеен проект, окабеляване, монтаж на технически средства за сигу...
Read More

Recent Posts

Video surveillance
Alarm systems